Jméno psa: Pohlaví: Rok narození: DKK: Chovnost: Číslo zápisu: Majitel: Záznamů:
MALDER
n
Datum narození: 05.02.2001 Pohlaví: pes
Číslo zápisu: ČMKU/KAO/2349/-03/01/04
Barva: šedá
ChovnýAno
DKK: 0/0 (PL)
Majitel: Eva Červená

Rodokmen
Shamhal BAGRATINGURZHAN KRISTDZHULAY
ZHANNA
LINDA???
???
DAHNA ShemahaSULTANOSMAN-2
RICHA
KRIN CHARAZHAN KRIST
NAYDA
EVGENIKA Gross ForvardLYTIYMARTANAYTESH
TSHNETTI
ZHELGACHERKESS
ULSHERA
TSERERASATRAP Tsaro Silver???
???
GAIDA???
???

Potomci:
JménoP/FDatum narozeníČíslo zápisuDKKChovnostOtecMatka
ABORO Lištičkapes12.12.2007ČMKU/KAO/3190/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
AENGUS Lištičkapes12.12.2007ČMKU/KAO/3191/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
AGATHA od Ostré hůrkyfena01.05.2006ČMKU/KAO/2849/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
ALEXANDRA Lištičkafena12.12.2007ČMKU/KAO/3193/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
AMONRE Lištičkapes12.12.2007ČMKU/KAO/3192/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
ANDRAS od Ostré hůrkypes01.05.2006ČMKU/KAO/2846/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
ANJUSCHKA Lištičkafena12.12.2007ČMKU/KAO/3194/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
ANTOINETTE od Ostré hůrkyfena01.05.2006ČMKU/KAO/2850/060/0 (MVDr.Decker)chovnáMALDERBEATRICE Medvědí lady
ARANKA od Ostré hůrkyfena01.05.2006ČMKU/KAO/2851/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
ARCHIBALD od Ostré hůrkypes01.05.2006ČMKU/KAO/2847/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
ARIADNÉ Lištičkafena12.12.2007ČMKU/KAO/3195/07 ---MALDERAŠIRA Medvědí lady
ASMAR od Ostré hůrkypes01.05.2006ČMKU/KAO/2848/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
ATHÉNA Lištičkafena12.12.2007ČMKU/KAO/3196/071/1 (MVDr.Decker)chovnáMALDERAŠIRA Medvědí lady
AXA od Ostré hůrkyfena01.05.2006ČMKU/KAO/2852/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
AXINA od Ostré hůrkyfena01.05.2006ČMKU/KAO/2853/06 ---MALDERBEATRICE Medvědí lady
BELLINO Nufirapes26.03.2005ČMKU/KAO/2661/05 ---MALDERDÁMOČKA z Azgiru
BENTA Nufirafena26.03.2005ČMKU/KAO/2663/05 ---MALDERDÁMOČKA z Azgiru
BERRY Nufirapes26.03.2005ČMKU/KAO/2662/05 ---MALDERDÁMOČKA z Azgiru
BIONDINA Nufirafena26.03.2005ČMKU/KAO/2664/05/073/0 (MVDr.Decker)chovnáMALDERDÁMOČKA z Azgiru
CAIRE Medvědí ladyfena05.01.2006ČMKU/KAO/2799/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CALIFO Medvědí ladypes05.01.2006ČMKU/KAO/2794/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CALVIN Medvědí ladypes05.01.2006ČMKU/KAO/2795/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CAR Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3041/07 ---MALDERARIA Nufira
CAROLA Medvědí ladyfena05.01.2006ČMKU/KAO/2800/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CAROLINA Medvědí ladyfena05.01.2006ČMKU/KAO/2801/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CASANOVA Medvědí ladypes05.01.2006ČMKU/KAO/2796/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CATRINA Medvědí ladyfena05.01.2006ČMKU/KAO/2802/06/110/0 (MVDr.Decker)chovnáMALDERATAKA Medvědí lady
CERNEA Nufirafena23.03.2007ČMKU/KAO/3047/07/080/0 (MVDr.Decker)chovnáMALDERARIA Nufira
CID Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3042/07 ---MALDERARIA Nufira
CINGIS Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3043/07/091/1chovnýMALDERARIA Nufira
CIRUS Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3044/07 ---MALDERARIA Nufira
CITA Nufirafena23.03.2007ČMKU/KAO/3048/07 ---MALDERARIA Nufira
CLIF Medvědí ladypes05.01.2006ČMKU/KAO/2797/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CLIFF Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3045/07 ---MALDERARIA Nufira
COLOMBO Medvědí ladypes05.01.2006ČMKU/KAO/2798/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
CONNIE Nufirafena23.03.2007ČMKU/KAO/3049/07 ---MALDERARIA Nufira
CORINA Medvědí ladyfena05.01.2006ČMKU/KAO/2803/06 ---MALDERATAKA Medvědí lady
COUNTRY Nufirafena23.03.2007ČMKU/KAO/3050/07 ---MALDERARIA Nufira
CZECH Nufirapes23.03.2007ČMKU/KAO/3046/07 ---MALDERARIA Nufira
DEAREST Lištičkafena03.07.2008ČMKU/KAO/3316/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DECISO Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3310/081/0 (MVDr.Decker)---MALDERAJKA Hoksa Rex
DECUMA Lištičkafena03.07.2008ČMKU/KAO/3317/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DÉMOS Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3311/080/1 (MVDr.Nytra)chovnýMALDERAJKA Hoksa Rex
DENISA Lištičkafena03.07.2008ČMKU/KAO/3318/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DHAMA Lištičkafena03.07.2008ČMKU/KAO/3319/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DINGHI Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3312/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DIVOKÁ Lištičkafena03.07.2008ČMKU/KAO/3320/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DONCHUÁN Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3313/081/1 (MVDr.Decker)chovnýMALDERAJKA Hoksa Rex
DRAKON Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3314/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
DRÁKULA Lištičkapes03.07.2008ČMKU/KAO/3315/08 ---MALDERAJKA Hoksa Rex
HADAD z Azgirupes25.09.2004ČMKU/KAO/2514/04/063/3chovnýMALDEREDŽÍN z Azgiru
HAGAJ-CHÁN z Azgirupes25.09.2004ČMKU/KAO/2515/04 ---MALDEREDŽÍN z Azgiru
HAGGRID z Azgirupes25.09.2004ČMKU/KAO/2516/04 ---MALDEREDŽÍN z Azgiru
HAGRAN z Azgirupes25.09.2004ČMKU/KAO/2517/040/0chovnýMALDEREDŽÍN z Azgiru
HERRA-DONA z Azgirufena25.09.2004ČMKU/KAO/2519/04/062/2chovnáMALDEREDŽÍN z Azgiru
HUR-BEN z Azgirupes25.09.2004ČMKU/KAO/2518/04 ---MALDEREDŽÍN z Azgiru
HURAKA z Azgirufena25.09.2004ČMKU/KAO/2520/04 ---MALDEREDŽÍN z Azgiru
HVĚZDIČKA z Azgirufena25.09.2004ČMKU/KAO/2521/04 ---MALDEREDŽÍN z Azgiru
ODETA Lištičkafena15.06.2005ČMKU/KAO/2689/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
ODŽI Lištičkafena15.06.2005ČMKU/KAO/2690/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
OFELI Lištičkafena15.06.2005ČMKU/KAO/2691/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
OLIVIA Lištičkafena15.06.2005ČMKU/KAO/2692/05/092/2 (MVDr.Decker)chovnáMALDERFURIJA z Azgiru
OLYMPA Lištičkafena15.06.2005ČMKU/KAO/2693/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
ONASSIS Lištičkapes15.06.2005ČMKU/KAO/2686/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
OPÁL Lištičkapes15.06.2005ČMKU/KAO/2687/053/0 (MVDr.Decker)chovnýMALDERFURIJA z Azgiru
OREST Lištičkapes15.06.2005ČMKU/KAO/2688/05 ---MALDERFURIJA z Azgiru
PATRICIA Lištičkafena24.08.2005ČMKU/KAO/2724/050/3 (MVDr.Decker)chovnáMALDERBELINDA Medvědí lady
PERLA Lištičkafena24.08.2005ČMKU/KAO/2725/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PREDÁTOR Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2718/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PREMIER Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2719/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PRESIDENT Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2720/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PRIMUS Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2721/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PRINCE Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2722/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PRINCEZNA Lištičkafena24.08.2005ČMKU/KAO/2726/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PROFESOR Lištičkapes24.08.2005ČMKU/KAO/2723/05 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
PUMA Lištičkafena24.08.2005ČMKU/KAO/2727/05/082/3 (MVDr.Decker)chovnáMALDERBELINDA Medvědí lady
RAISON Lištičkapes05.11.2005ČMKU/KAO/2761/05 ---MALDERLAURA Lištička
RARA AVIS Lištičkafena05.11.2005ČMKU/KAO/2764/05 ---MALDERLAURA Lištička
RAZANCE Lištičkafena05.11.2005ČMKU/KAO/2765/05 ---MALDERLAURA Lištička
REBECCA Lištičkafena05.11.2005ČMKU/KAO/2766/05 ---MALDERLAURA Lištička
ROCKER Lištičkapes05.11.2005ČMKU/KAO/2762/05 ---MALDERLAURA Lištička
RUFIÁN Lištičkapes05.11.2005ČMKU/KAO/2763/05 ---MALDERLAURA Lištička
SAVOR Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3582/10 ---MALDERAXA Nufira
SERGEJ Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3583/10 ---MALDERAXA Nufira
SHÉRIF Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3584/10 ---MALDERAXA Nufira
SNOW-WHITE Lištičkafena09.04.2010ČMKU/KAO/3590/10 ---MALDERAXA Nufira
SOBOKU Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3585/10 ---MALDERAXA Nufira
SOKRATES Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3586/10 ---MALDERAXA Nufira
STALWART Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3587/10 ---MALDERAXA Nufira
STERN Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3588/10 ---MALDERAXA Nufira
STYLES Lištičkapes09.04.2010ČMKU/KAO/3589/10 ---MALDERAXA Nufira
SURELY Lištičkafena09.04.2010ČMKU/KAO/3591/10 ---MALDERAXA Nufira
TALISMAN Lištičkapes25.11.2005ČMKU/KAO/2778/052/3 (MVDr.Decker)---MALDERGURIA Echinus
TATJANA Lištičkafena25.11.2005ČMKU/KAO/2780/053/3 (MVDr.Decker)chovnáMALDERGURIA Echinus
TEREZA Lištičkafena25.11.2005ČMKU/KAO/2781/05 ---MALDERGURIA Echinus
TONIJA Lištičkafena25.11.2005ČMKU/KAO/2782/05 ---MALDERGURIA Echinus
TOSKA Lištičkafena25.11.2005ČMKU/KAO/2783/05 ---MALDERGURIA Echinus
TRUMP Lištičkapes25.11.2005ČMKU/KAO/2779/05 ---MALDERGURIA Echinus
TYGŘICE Lištičkafena25.11.2005ČMKU/KAO/2784/05 ---MALDERGURIA Echinus
WEASEL Lištičkafena12.04.2007ČMKU/KAO/3079/07 ---MALDERFURIJA z Azgiru
WHITE Lištičkafena12.04.2007ČMKU/KAO/3080/07 ---MALDERFURIJA z Azgiru
WINNER Lištičkapes12.04.2007ČMKU/KAO/3077/071/2chovnýMALDERFURIJA z Azgiru
WITCH Lištičkafena12.04.2007ČMKU/KAO/3081/07 ---MALDERFURIJA z Azgiru
WOLF Lištičkapes12.04.2007ČMKU/KAO/3078/07 ---MALDERFURIJA z Azgiru
YASURAGI Lištičkafena10.10.2007ČMKU/KAO/3179/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YKKÖNEN Lištičkapes10.10.2007ČMKU/KAO/3174/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YLONKA Lištičkafena10.10.2007ČMKU/KAO/3180/071/2 (MVDr.Decker)chovnáMALDERBELINDA Medvědí lady
YO-HEI Lištičkafena10.10.2007ČMKU/KAO/3181/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YORDANO Lištičkapes10.10.2007ČMKU/KAO/3175/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YSABELLE Lištičkafena10.10.2007ČMKU/KAO/3182/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YTERLING Lištičkapes10.10.2007ČMKU/KAO/3176/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YUKATAN Lištičkapes10.10.2007ČMKU/KAO/3177/071/0 (MVDr.Decker)chovnýMALDERBELINDA Medvědí lady
YUKON Lištičkapes10.10.2007ČMKU/KAO/3178/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady
YVETTA Lištičkafena10.10.2007ČMKU/KAO/3183/07 ---MALDERBELINDA Medvědí lady